گسترش فلز مش

  • Expanded Mesh

    توسعه یافته مش

    Expanded Metal می تواند به عنوان نوعی جایگزین برای مواد فلزی سوراخ شده باشد و بیشترین کاربرد را به عنوان نرده ها ، تزئینات ویندوز ، وسایل تهویه ، قفسه ها ، قفسه ها ، قفس ها و برخی از اهداف دکوراسیون پیدا می کند. فلزات منبسط شده استاندارد با مقاومت متوقف شده از ورود ماده خاص به عنوان منطقه خاص ، نسبت به استحکام به وزن و اغلب برای محافظت از ماشین آلات یا افراد استفاده می کنند. تمام فلزاتی مانند آلیاژهای استیل ضدزنگ ، آلومینیوم ، تیتانیوم ، استیل ، کوپر ، همه را می توان به انتخاب رمزی گسترش داد ...