ناخن بام Umbrella

  • Steel Nail Umbrella Roofing Nail

    ناخن بام ناخن با استیل

    Shanked بام ناخن پارامتر اصلی مشخصات: 8BWG × 2 "9BWG × 1.5" 10BWG × 1.75 "8BWG × 2.5" 9BWG × 2 "10BWG × 2" 8BWG × 3 "9BWG × 2.5" 10BWG × 2.5 "8BWG × 4" 9BWG × 3 B 10BWG × 3 ″ HDC Roofing Nail پارامتر اصلی 8BWG × 1.5 ″ 9BWG × 2 ″ 10BWG × 2 ″ 8BWG × 3 ″ 9BWG × 2.5 ″ 10BWG × 2.5 ″ 8BWG × 4 ″ 9BWG × 3 ″ 10B 10 G 10 G 10 G 10B 12BWG 1.75 ″ 13BWG W 1.75 ″ 11BWG × 2 ″ 12BWG × 2 ″ 13BWG × 2 ″ 11BWG × 2.5 ″ توجه: 8BWG = 4.19 mm ، 9BWG = 3.76mm ، 10BWG = 3.4mm. 11BWG = 3.02mm ، 12BWG = 2.8 mm ، 13BWG = 2….