نرده سیم جوش داده شده

  • Welded Wire Mesh Fence

    نرده سیم جوش داده شده

    سیستم حصار مش سیم جوش داده شده سه بعدی امنیت اما بدون ظاهر ظالمانه و ارعاب کننده ارائه می دهد. مش 50x200 میلی متر است ، در هر تقاطع کاملاً جوش داده می شود. عرض پانل ها متناسب با مرکز پست تقریباً است. حصار مش سیم جوش داده شده 2500 میلی متر در پایان گالوانیزه موجود است. علاوه بر این آنها می توانند در انتخاب گسترده ای از رنگ ها از روکش رنگی استفاده شوند. اندازه ضخامت عرض ضخامت پانل مش 1.8m 2m / 2.5m 4mm / 5mm post مربع 1.8m / 2m 1.5mm 60 mm * 60mm پست هلو 1.8m / 2m 1.2 mm 50mm * 70mm70mm * 1 ...