شبکه سیمی جوش داده شده

  • Welded Wire Mesh

    شبکه سیمی جوش داده شده

    مش سیم جوش داده شده از سیم آهن با کیفیت بالا و از طریق فرآیند اتوماتیک و تکنیک جوشکاری پیچیده ساخته شده ، بصورت افقی و عمودی ، بصورت جداگانه در هر تقاطع جوش داده می شود. محصولات نهایی با ساختار محکم و مسطح است. مش سیم جوش داده شده به طور گسترده در صنایع و کشاورزی ، ساختمان ، حمل و نقل و استخراج برای کلیه مواردی مانند خانه های طیور ، سبدهای تخم مرغ ، محوطه باند فرودگاه ، زهکشی ، قفسه زهکشی ، صفحه خشک کردن میوه ، نرده استفاده می شود. برای پایان ، ما می توانیم تأمین کنیم ...