سیم جوش قوس غوطه ور H08mna ، Aws.Em12

  • Submerged EM12

    غرق EM12

    DESCRIPTION CHM 08A را می توان برای سیم جوش جامد با روکش مس برای جوشکاری قوس غوطه ور استفاده کرد. در هنگام استفاده از شار جوشکاری ، منطقه فلزی جوش از خواص تکنولوژیکی مصنوعی بسیار خوبی برخوردار است. سیم های جوشکاری برای جوشکاری سازه های مهم از فولاد سازه کم کربن و فولاد آلیاژی کم استفاده می شود. مانند دیگهای بخار ، مخازن تحت فشار از مواد شیمیایی و نیروگاه هسته ای ، پل ...